Bestuur

Harry Caslo

Afdelingsvoorzitter

Koen Daniëls

Ondervoorzitter - communicatieverantwoordelijke - Vlaams volksvertegenwoordiger

Hans Burm

Afdelingssecretaris-Fractieleider OCMW-raad

Guido De Lille

Fractievoorzitter gemeenteraad - Bestuurslid - Beheerder van de statuten

Greta Poppe

Bestuurslid

Tom Cool

Bestuurslid - Jongerenverantwoordelijke

Denis D'hanis

Bestuurslid

Veerle Stuer

Bestuurslid - OCMW-raadslid

François Fabry

Bestuurslid - Ledenverantwoordelijke - Penningmeester - fotograaf

Annick Sturms

Bestuurslid - Organisatieverantwoordelijke

Willy Van Goethem

Bestuurslid

Linda Ruts

Bestuurslid - OCMW-raadslid

Dirk Van Raemdonck

Bestuurslid

Lauren Van Guyse

Bestuurslid

Marc De Meulenaere

Bestuurslid

Danka De Wert

Bestuurslid - partijbestuur en -raad

Paul De Saegher

Bestuurslid - Webmaster - Bestuurslid AB-Waasland