3. Jeugd

De "jeugd" is onze toekomst, zij verdienen vele mogelijkheden, om zich te kunnen ontplooien is deze zeer snel evoluerende wereld.

Nieuws over dit onderwerp

Heropstart jeugdhuis " Den Biel "?

Tussenkomst N-VA fractie tijdens gemeenteraad van 7 september 2017 bij punt 3.Burgerzaken en Vrije Tijd - JeugdOvereenkomst tussen gemeente en vzw jeugdhuis Den Biel stopzetten in onderling overleg …