Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 oktober 2018, over deze onderwerpen: 2. Onderwijs, 3. Jeugd

Tekort aan kinderopvang N-VA Sint-Gillis-Waas plaatste het tekort aan naschoolse kinderopvang op de agenda van de druk bijgewoonde gemeenteraad van 18 oktober. Reeds in september kregen heel wat ouders te horen dat er op de deelgemeenten Sint-Gillis-Waas, De Klinge en Sint-Pauwels te weinig …

Toegangsweg kan blijven ... en speeltuin is mogelijk Het gemeentebestuur zou van plan zijn om de toegangsweg naar de KLJ en de LRV aan de Route af te sluiten om er een speeltuin te bouwen voor de taverne De Route.  Als N-VA kunnen we extra speeltuigen alleen maar toejuichen.  Als is er op die plek …

Op 10 september 2017, over deze onderwerpen: 3. Jeugd

Tussenkomst N-VA fractie tijdens gemeenteraad van 7 september 2017 bij punt 3.Burgerzaken en Vrije Tijd - JeugdOvereenkomst tussen gemeente en vzw jeugdhuis Den Biel stopzetten in onderling overleg Mijnheer de voorzitter Ook wij betreuren de stopzetting van de jeugdhuiswerking.Onze jongeren zijn het …

Op 27 december 2015, over deze onderwerpen: 3. Jeugd, 6. Cultuur

Ook dit jaar droeg de N-VA haar steentje bij aan Music for Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel. In totaal haalde onze partij 37.000 euro op voor het goede doel. Voor deze editie viel de keuze opBednet, een vzw die langdurig zieke kinderen in staat stelt om onderwijs op afstand …