Plan provincie vernietigd : woonwagenterrein komt er niet

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: 10. Gemeenteraad, 5. Bestuur en financiën

De Raad van State heeft op 22 december 2017 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd dat een deel van de weekendhuisjes in Stekene en op de in De Klinge regelde.  In dat plan stond ook de omstreden verhuis van het woonwagenterrein van de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas naar de Heykavel in de Klinge. Dat woonwagenterrein kan er nu dus niet komen.  

Vernietiging geen verrassing
Voor Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is de vernietiging door de Raad Van State geen verrassing. Minister Schauvliege (CD&V) had immers het plan reeds geschorst op 6 januari 2016,  hetgeen ze antwoordde op een vraag van hem in het Vlaams Parlement.  “Maar het provincie- en het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas – toch van dezelfde politieke partij- negeerden deze schorsing en deden verder alsof er niets aan de hand was, met alle gevolgen van dien” licht Daniëls toe.  De onzekerheid voor de bewoners van weekendverblijven die nu ontstaan is heeft het provinciebestuur te danken aan hun eigen halsstarrige en zelfs onverantwoorde manier van werken.

286.000 euro gemeentegeld voor niets
Het CD&V-gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft ondertussen wel al 286.000 euro uitgegeven om de 2 gronden te kopen waarop ze dat woonwagenterrein zouden inrichten en om een ontwerper aan te stellen. “Zowel omwille van de 323 bezwaarschriften die werden ingediend door Klingenaren tegen dit woonwagenterrein alsook omdat het provinciaal plan geschorst was door de minister én er een rechtszaak bezig was bij de Raad Van State vonden wij het als N-VA ongehoord dat de gemeente toch al gronden zou aankopen. We hebben als enige partij in de gemeenteraad om die reden consequent tegen deze beslissingen gestemd” vertelt Daniëls samen met Klingenaar Dirk Van Raemdonck. “Het is pijnlijk voor de gemeente dat we nu gelijk krijgen.  Want nu het plan vernietigd is, kan het woonwagenterrein daar niet komen, zal de gemeente ook geen subsidie meer kunnen krijgen van Vlaanderen voor dat woonwagenterrein daar het plan waarop dat woonwagenterrein gepland was, door de vernietiging nooit heeft bestaan. De gemeente heeft dus 286.000 euro belastinggeld uitgegeven aan gronden die niet bruikbaar zijn, ondanks onze waarschuwingen” aldus N-Va fractieleider Guido De Lille en gemeenteraadslid Tom Cool.

Doe het werk  opnieuw en goed
N-VA stelt voor dat het werk wordt overgedaan en daarbij het bestaande en uitgeruste woonwagenterrein in de Reepstraat wordt geregulariseerd en de gemeente de 2 gronden in De Klinge terug tracht te verkopen.  Jammer van de verliezen die daarop geleden zullen worden.  “We stellen voor om de opbrengsten die er nog zouden zijn dan te gebruiken in De Klinge om daar werken te doen aan voet- en fietspaden.  Iets waar de Klingenaren echt nood aan hebben” besluiten Daniëls en Van Raemdonck.

Bekijk ook de reportage op TV-OOST via onderstaande link,

https://www.tvoost.be/nieuws/raad-van-state-vernietigt-ook-prup2-in-doss...

Lees ook het artikel in  "Het Laatste Nieuws" geschreven door Kristof Pieters,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONDERSTAAND LETTERLIJK WAT WE IN GEMEENTERAAD HEBBEN GEZEGD BIJ ONZE TEGENSTEM

Gemeenteraad van 01 juni 2017, agendapunt : 10,

Wij vinden het opmerkelijk dat u nu, op dit moment wil overgaan tot het verwerven van deze grond.  Zoals u weet heeft de Raad van State ondertussen al een PRUP vernietigd. En zoals u weet is het PRUP dat de grond vormt voor deze beslissing ook voorwerp van een geding bij de raad van State.  U hebt allicht ook de middelen gelezen die de Raad van state heeft aangevoerd voor de vernietiging van dat PRUP en u zult allicht ook gedacht hebben : de kans bestaat dat dit ook op dit PRUP van toepassing zal zijn. 

Wij zouden dus voorstellen : laat ons rustig bekijken wat de uitkomst gaat zijn van het “bekvechten” bij de Raad van State tussen de provincie en de minister (ik noem geen namen).

Er zijn ook nog de om en bij 350 bezwaarschriften van inwoners van uw gemeente die ingediend werden tegen de locatie die de provincie en u blijkbaar wil voor het woonwagenterrein.  

We begrijpen dus niet dat u niet minstens de uitspraak van de Raad van state afwacht om 100.000 euro belastinggeld uit te geven voor één stuk grond.

Wij stellen met onze fractie voor om “tegen” te stemmen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is