Hulststraat = "Schoolstraat"

Op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: 1. Mobiliteit, 2. Onderwijs

Wij willen toch nog eventjes iets zeggen omtrent de Hulststraat. 
Het is toch al weer een zeer lijvig dossier geworden collega’s. De situatie is geëvolueerd van:
*        enkele ouders van kinderen die een veilige schoolomgeving aan hun laars lappen,
*        naar een verhitte discussie tussen buurtbewoners en ouders,
*        naar mensen die dagelijks het recht worden ontzegd om hun eigen huis te bereiken of te verlaten.
 
Collega’s we spreken hier voor alle duidelijkheid over een school, in een doodlopende straat, die al decennia lang bestaat, en die plots precies de gevaarlijkste school is van heel Vlaanderen om te bereiken.  Er zijn vele scholen die gewoonweg dromen om inzake verkeersveiligheid op het einde van een doodlopende straat te liggen. 
 
En laat me duidelijk zijn: de veiligheid van onze kinderen is cruciaal. 
Het is door dit dossier van dichtbij te volgen dat er toch enkele merkwaardigheden zijn die we niet anders kunnen dan onder de aandacht te brengen, waarbij we betreuren dat mensen zo hard tegen elkaar zijn opgezet, wat voorheen niet was.
 
Laten we beginnen op 21 maart. De buurtvergadering. Toen zaten ouders, leerkrachten, directie, omwonenden en gemeente ( 3 schepenen, en de dienstdoende burgemeester) samen om het over de verkeersproblematiek in de Hulststraat te hebben. Er werd gepresenteerd dat er 20 minuten voor en 20 minuten na schooltijd een “Schoolstraat” moest worden ingericht, wat erop neer komt dat gedurende die periode geen gemotoriseerd verkeer kan bewegen en daarbovenop toezicht door een verantwoordelijke -die geen agent is- nodig is. Dit zal allemaal inbegrepen zijn in de proefperiode van een maand.
 
Deze vergadering waarvan initieel toch gezegd was dat het vooral draaide rond inspraak en samenspraak, had dat blijkbaar niet zozeer als doel. Er werd immers op geen enkele manier ingegaan op de vragen en voorstellen van de inwoners. Overigens bleek uit de laatste slide dat alles omtrent de proefperiode al in kannen en kruiken was. Vragen naar de mogelijkheid om bv naar het werk te kunnen vertrekken -het gaat over een zeer beperkt aantal personen- werden niet eens in overweging genomen. 
Daarnaast zijn de 40 minuten dat was afgesproken -of moet ik zeggen werd gepresenteerd- dag op dag achteraf ineens naar 60 minuten veranderd. Dat geeft echt geen vertrouwen.
 
We zijn onlangs toch positief verrast want we hebben vernomen dat er eindelijk een beetje wordt geluisterd naar de terechte verzuchtingen van de buurtbewoners. En dit weliswaar nadat ze naar de pers zijn moeten gaan. Dit had allemaal niet nodig geweest als de vergadering echte inspraak had geduld. 
 
De buurtbewoners krijgen nu dan toch de mogelijkheid om een bewonerskaart aan te vragen. Een te late en dus gemiste kans volgens ons. Immers vandaag is de proefperiode gestart. Als men op 21 maart echt naar de mensen had geluisterd, dan hadden ze die kaart nu al kunnen hebben. We hopen dan ook dat de printers hier vandaag goed gedraaid hebben, zodat alle bewoners automatisch een bewonerskaart hebben gekregen en niet dat zij eerst nog papieren moeten invullen, die binnenbrengen en dan beoordeeld moeten worden met criteria die we niet eens kennen.  
 
We hopen dan ook dat ze allemaal en automatisch een bewonerskaart hebben gekregen. Vooral omdat zij niet de gevaarlijke verkeerssituaties creëerden en dus enkel dreigde meegezogen te worden in de kwesties van anderen. We kijken uit naar de evaluatie en hopelijk wil het schepencollege nu ook werk maken van alle andere schoolomgevingen die niet de luxe-of moeten we zeggen pech- hebben om in een doodlopende straat te liggen door bv effectief de zone 30 bij het begin en einde te controleren en er zeer duidelijke signalisatie aan te brengen, zoals we vanuit onze fractie reeds hebben voorgesteld.

 

Tom Cool

Gemeenteraadslid voor N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is