financiële ondersteuning voor energieverbruik verenigingen

Op 19 juli 2015, over deze onderwerpen: 4. Sport en Recreatie

Gemeenteraad 02/07/2015

financiële ondersteuning voor energieverbruik verenigingen.

Dat verenigingen in onze gemeente financiële ondersteuning krijgen, kunnen we alleen maar toejuichen.  Onze verenigingen zijn mee het kloppend hart van onze gemeente.
Het feit dat deze subsidie kan worden toegekend, heeft zijn oorsprong in de investering van onze gemeente in “Electrabel Green Projects Flanders - Wind Werkt Echt”.  Groene stroom dus.  Maar zoals u weet is het in plaats van energie duurzaam opwekken nog beter om energie te besparen, de zogenaamde ‘trias energetica’.
Wat deze subsidie betreft, stellen we ons wel wat vragen over hoe dit kadert in andere engagementen van de gemeente.  Meer bepaald het door onze gemeente recent ondertekende burgemeestersconvenant enerzijds en het Vlaams Milieubeleid van Minister Schauvliege anderzijds.  
-Ter informatie Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen, ook Sint-Gillis-Waas dus, door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. -
Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.  Samengevat : energie-efficiëntie, reductie CO2 uitstoot én duurzame energiebronnen.
In de commissie hebben we, In het licht van wat we net schetsten namelijk de energie-efficiëntie verhogen, gevraagd naar de visie die schuil gaat achter het subsidiëren van bijna volledige energiefacturen van sommige verenigingen. U antwoordde in die commissie dat het jaar nadien geen meerwaarde ging worden uitbetaald wanneer die vereniging meer had verbruikt. 
Voor ons schort er toch iets aan deze logica:
Eerst en vooral is onze nationale en Vlaamse regering, waarin ook CD&V aanwezig is, van mening dat de verbruiker betaald.  Vandaar is er nu ook geen gratis elektriciteit meer om de Vlaming aan te zetten minder energie te verbruiken. 
Daarnaast hebben we hier in deze zaal ook meermaals te horen gekregen ‘de vervuiler betaald’ wanneer het ging over de prijsstijging van o.a. de vuilniszakken.  Hier past u dat dus niet toe.  In tegendeel, wie een hoge energiefactuur heeft, krijgt een grote subsidie.
een andere bedenking van ons is dat vele verenigingen, ondanks de ‘2e jaar geen hogere tussenkomst’ maatregel, niet gestimuleerd worden om minder energie te verbruiken dankzij de verkregen publieke middelen.   Ze zullen sowieso minder betalen voor hun energie, zonder dat ze structureel minder verbruiken.  Stel dat de opbrengsten van Fingem dalen en deze subsidie ook daalt, dan blijven ze zitten met dezelfde hoge energiefacturen.
Ten slot stellen we ons vragen ten opzichte van de vele kleinere verenigingen, die ook al niet zoveel andere subsidies krijgen, dat slechts 2 verenigingen bijna de helft van deze 40.000 EUR gaan krijgen; de tennis en de voetbal..
2 verenigingen die Financieel uit meerdere bronnen kunnen putten.
Nogmaals: wij zijn zeer tevreden dat de gemeente de verenigingen financieel gaat ondersteunen in hun energieverbruik. Maar verbruik terugbetalen is niet goed voor milieubewustzijn.
Wij stellen voor deze middelen te gebruiken om verenigingen  te ondersteunen  bij investeringen om hun energieverbruik structureel te doen dalen door bv ledlampen,  koelinstallaties van type AA+, isolatie, enz te installeren. 3 vliegen in 1 klap : de vereniging haar vaste uitgaven dalen, de doelstelling inzake het burgemeesterconvenant  worden haalbaar en als de subsidie wegvalt is de energie-uitgave lager. Het is eerlijker, efficiënter en  effectiever  en de verenigingen blijven er wel bij varen.
Als u dit punt ongewijzigd ter stemming legt, zullen wij ons om deze redenen onthouden.

Aldus N-VA raadslid Tom Cool Sint-Gillis-Waas

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is