Begroting 2018 Sint-Gillis-Waas

Op 14 december 2017, over deze onderwerpen: 5. Bestuur en financiën, Financiën

Tussenkomst N-VA bij de meerjarenplanning en het gemeentebudget 2018 Sint-Gillis-Waas

Mijnheer de secretaris gelieve ons tussenkomst te notuleren aub. Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u en uw diensten te feliciteren met het administratieve luik van deze voorliggende financiële documenten.

Mijnheer de voorzitter,
Collega’s,

Met grote belangstelling keken wij uit naar het ontwerp van budget 2018 en de nieuwe meerjarenplanning 2014-2019. 

2018 is het laatste jaar van deze bestuursperiode en het is een verkiezingsjaar. Wij keken vol verwachting uit naar het budgettaire luik en de  vele maatregelen die zouden genomen worden in 2018.
Na de voorstelling in de commissie van vorige week en na grondig nazicht, kunnen wij alleen maar ontgoocheld zijn.

De vele aangekondigde investeringen inzake waterbeheersing en voor het openbaar domein beperken zich tot voorbereidende studies.  Studies zijn belangrijk, maar voor sommige zaken heb je geen studies meer nodig.  Ze staan bijvoorbeeld al in jullie eigen mobiliteitsplan. Of je hebt ze al opgesomd in maatregelen nodig voor waterbeheersing. Het budget voor fiets- en voetpaden blijft slechts 250.000 euro net zoals de vorige jaren en spijtiggenoeg en geen 500.000 euro zoals sommigen verklaren.  De dromen van een grootste sportinfrastructuur op de site Hooutvoort vinden we ook niet terug.

Er zijn bovendien geen reserves of buffers aangelegd om urgente uitgaven te doen bijvoorbeeld als één van de zoutstrooiers definitief uitvalt of om minder inkomsten op te vangen.

Ondanks weinig echte investeringen – en we hebben het dan niet over aankondigingen die niet worden uitgevoerd en een overdracht van 3,5 miljoen Euro van het vorig boekjaar wordt er opnieuw geleend niettegenstaande vorig jaar met veel vertoon was aangekondigd dat er in 2018 NIET zou worden geleend. 

Blijkbaar is zelfs een overboeking van 3,5 miljoen Euro niet voldoende om het gemeentelijk budget positief te houden. Zonder de lening van 1 miljoen Euro, zou er een tekort zijn van 700.000 Euro.  Dat dit  hetzelfde bedrag dat minder is begroot als inkomst van de verkoop van Sint-Helena zal allicht toeval zijn.  En dan hebben we het nog niet over de verkoop van deze iconische site voor Sint-gillis-Waas.


Ik heb mijn tussenkomst van december 2013 naar aanleiding van de bespreking van de meerjarenplanning en het budget 2014 er nog eens op nagelezen. Toen hebben wij reeds gewaarschuwd voor een tekort maar dan pas is 2019.  We waren duidelijk mis:  We moeten immers  vaststellen dat er al een tekort is in 2018 en niet pas in 2019 zoals we stelden.  

De grootse communicatie dat er vorig jaar 1,8 miljoen zogezegd over was, is bij deze doorprikt.  Want anders zou er wel meer geld zijn gegaan naar voet- en fietspaden, was er extra budget voor rioleringen, was er extra geld om de technische diensten te versterken, waren er middelen voor waterbeleid, … en helaas kan ik zo nog wel even doorgaan.

Er wordt dan ook niet extra geleend om te investeren, maar om het gat in de begroting dicht te rijden en ook om deze manier een pover positief kasresultaat van 300.000 Euro te hebben.

Ik herhaal: ondanks een gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar van 3,5 miljoen Euro en weinig investeringen is er een tekort. Waar is al dat geld naartoe?

Een nieuwe lening is ook een bijkomende schuld. Uit de tabellen blijkt dat de schuldenlast hetzelfde is gebleven van 2014 tot 2019 nl. 23 miljoen Euro dus van schuldafbouw is ook geen sprake.

Het budget 2018 bevat nu al losse eindjes die bij de eerste budgetwijzigingen moeten worden rechtgezet.

Ten slotte betreuren wij dat de opmerkingen en voorstellen van Audit Vlaanderen niet mee zijn opgenomen in het meerjarenplan en dat we daar tot februari op moeten wachten. Dat wij als gemeenteraad zelfs niet op de hoogte zijn gebracht van deze doorlichting wekt de indruk dat er grondige bijsturingen moeten gebeuren. Het meerjarenplan is daarvoor het juiste document en deze bespreking het ideale moment. Wat ons betreft een gemiste kans, want wij willen een goedwerkend gemeentelijk apparaat.

Collega’s,

De financiële toestand is helaas niet goed en de financiële toekomst van onze gemeente ziet er ook niet goed uit te wijten aan het huidige bestuur..  Het feit dat dit niet eens wordt toegegeven en al helemaal niet wordt bijgestuurd, maar men bovendien ideetjes blijft lanceren in de pers van investeringen waar dan geen centen tegenoverstaan, is voor ons als N-VA en in het belang van onze bevolking meer dan voldoende reden om dit budget 2018 en de meerjarenplanning niet goed te keuren en gaan bijgevolg TEGEN stemmen.

Denis D'hanis,
Gemeenteraadslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is