Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 30 augustus 2017

Er is maar 1 manier om fietspaden en voetpaden toegankelijk te houden : onkruid wieden en maaien. En daarvoor moet je personeel en middelen inzetten. Dat is voor N-VA Sint-Gillis-Waas duidelijk. Binnen 2 dagen start het schooljaar en meerdere fietspaden zijn niet te berijden in Sint-Gillis-Waas door …

Op 30 augustus 2017

Donderdag 7 september 2017 was er gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De agendapunten waarover is gestemd, zijn allen goedgekeurd, deze agendapunten kan u nalezen in de bijlage. Volgende gemeenteraad op Donderdag 5 oktober 2017 …

Op 28 juni 2017

Op Donderdag 6 juli 2017 om 20h00 was er gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Sint-Gillis-Waas. De agendapunten die op deze raadszitting aan bod kwamen zijn goedgekeurd, deze goedgekeurde agendapunten kunt u nog nalezen in de bijlage …

Op 21 juni 2017

Koen Daniëls vraagt Vlaamse Regering betrokkenheid van Waasland bij Oosterweel  Afgelopen donderdag 16 juni was er een uitgebreide commissie in het Vlaamse Parlement over de Oosterweelverbinding.  Die was er gekomen naar aanleiding van het afgesloten toekomstverbond met opname van het haventracé …

Op 17 juni 2017

Op Zondag 18 juni 2017 was Koen Daniëls te gast in "De Zevende Dag" Het zal rond 11h15'  en aan het einde van het schooljaar ging het over "Het onderwijs"  Onderwijs was deze week niet weg te denken van de Vlaamse politieke agenda; Er werd gediscussieerd over de actualisering van de eindtermen, de …

Op 13 juni 2017

N-VA hekelt gelatenheid CD&V in strijd tegen inbraken en vandalisme in Meerdonk  De boodschap dat de inbraakcijfers zouden dalen in de politiezone Waasland Noord, staat in schril contrast met de huidige criminaliteitsgolf in Meerdonk. De laatste maanden wordt Meerdonk immers geplaagd door tal van …